πρόγραμμα 2016

1η ΠΕΡΙΟΔΟΣ (18 ~ 24 ΑΥΓ)2η ΠΕΡΙΟΔΟΣ (26 ΑΥΓ ~ 1 ΣΕΠΤ)Εργαστήρια δορυφόροι (6 ΑΥΓ ~ 12 ΑΥΓ)Παιδικά Εργαστήρια

“Mesiterra” – Kυβέλη Κουκουδάκη, Αντρέας Φλώρης (18 ~ 24 Aυγ)

Pollock for Kids – Αντιγόνη Νικολάου (26 Αυγ ~ 1 Σεπτ)