πρόγραμμα 2016

1η ΠΕΡΙΟΔΟΣ (18 - 24 ΑΥΓ)2η ΠΕΡΙΟΔΟΣ (26 ΑΥΓ - 1 ΣΕΠΤ)Εργαστήρια δορυφόροι (6 ΑΥΓ - 12 ΑΥΓ)