πρόγραμμα 2022


ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
18-24 Αυγούστου 2022  
ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
25-31 Αυγούστου 2022

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
5-11 Σεπτεμβρίου 2022