πρόγραμμα 2019

1η Περίοδος (15 ~ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ) // Εργαστήριο Φωνητικής Έρευνας


2η Περίοδος (5 ~ 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ)
// Εργαστήρια Δορυφόροι3η Περίοδος (19 ~ 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ) // Παλλόμενο Σώμα I


4η Περίοδος (26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ~ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ)
// Παλλόμενο Σώμα II