πρόγραμμα 2020


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

3-9 Αυγούστου 2020

ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
18-24 Αυγούστου 2020
ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
25-31 Αυγούστου 2020